17 september wijkvergadering: Gardameer, Veluwemeer en bouwprojecten

Op 17 september houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een wijkvergadering in Het Baken aan de Beneluxlaan 3 (tegenover het winkelcentrum). Op deze bijeenkomst worden een groot aantal onderwerpen besproken waaronder de recreatie aan het Gardameer, de snelheidsbeperkende maatregelen aan het Veluwemeer en de diverse bouwprojecten. De bijeenkomst begint op 17 september om 20:00 […]

Stand van zaken schuifruimte Cattenbroekerplas

De gemeente Woerden heeft onlangs een nieuwsbrief uitgestuurd met veel nieuws over de stand van zaken over het onderzoek naar schuifruimte in onze gemeente. Omdat lang niet iedereen deze nieuwebrief ontvangt hebben we hem ook op onze website geplaatst. Lees hieronder verder. SCHUIFRUIMTE, EEN ONDERWERP DAT LEEFT We hebben dit voorjaar vier informatieavonden georganiseerd. Hier was veel belangstelling voor. In totaal zijn er meer dan 500 bezoekers geweest. Wij zien dat het onderwerp bij u leeft […]

Biljarten voor senioren

☻Al sinds 1982 bestaat er bij Welzijn Woerden (WZW) de biljartclub, waar de senioren van de gemeente Woerden dagelijks terecht kunnen om een partijtje biljart te spelen en elkaar kunnen ontmoeten met als doel hun sociale contacten te verbreden. Tijdens de week van de eenzaamheid eind vorig jaar bleek dat alleen al in Woerden 700 […]

Ophalen oud papier Regenboog school

Een keer per twee weken wordt het oud papier door de gemeente in de blauwe containers opgehaald. Mocht u meer papier over hebben dan kunt u gebruikmaken van de papiercontainer die bij de Regenboog school op een aantal momenten staat opgesteld. Daar kunt u zelf van 9:00 tot 11:00 uur papier in gooien. De container […]

Digitale versie SnelPost januari 2019

Het nieuwe jaar is amper begonnen en er ligt alweer een SnelPost op de mat. Een nummer die vooral in het teken staat van de komst van twee nieuwe bedrijventerreinen in onze wijk: de Voortuin (1) en de Voortuin 2. De eerste ligt voor het bestaande terrein, langs de A12. Voortuin 2 is gelegen langs […]