Wijkvergadering 28 april

Aanstaande dinsdag 28 april wordt een vergadering van het wijkplatform gehouden. De agenda bevat onder andere een agendapunt over de verkeerssituatie bij de Margrietschool en de stichting Thuishuis Woerden. Daarnaast staat de verkeersoverlast aan het Veluwemeer / Sneekermeer op de agenda.

De bijeenkomst wordt gehouden in kerkelijk centrum ‘Het Baken’ aan de Beneluxlaan 3. De vergadering begint om 20:00. Hieronder de volledige agenda. Deze is ook digitaal beschikbaar evenals de notulen en de actielijst van de vergadering 17 februari.

Documenten

Agenda 28 april
Notulen 17 februari 2015
Actielijst 17 februari 2015

Agenda

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Margrietschool – Verkeerssituatie

4. Stichting Thuishuis Woerden

5. Notulen van de vorige vergadering

6. Actielijst

7. Mededelingen dagelijks bestuur

8. Mededelingen vanuit de gemeente

9. Mededelingen van de wijkagent

10. Activiteiten:

  • 10.1 Jeugd
  • 10.2 Senioren
  • 10.3 Social media
  • 10.4 Verkeer en Leefklimaat
    • Verkeersoverlast Veluwemeer/ Sneekermeer
    • Schuin inparkeren bij het winkelcentrum

11. Rondvraag

12. Sluiting

De agenda kunt u ook hier downloaden.