22 september 20:00 vergadering wijkplatform

Het dagelijks bestuur van de Stichting Wijkplatform Snel & Polanen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het wijkoverleg welke gehouden zal worden  op  

Dinsdag 22 september 2015

 aanvang 20.00 uur

in het zalencentrum “Het Baken” Beneluxlaan 3 Woerden

 

 

Agenda:

 

 1. Opening en welkom door de voorzitter

 

 1. Vaststellen agenda

 

 1. Notulen van de vorige vergadering
 2. Actielijst

 

 1. Mededelingen Dagelijks bestuur
  – Afvalbeleid.
  – Honden(uitren)beleid
 2. Mededelingen vanuit de gemeente
  –  Ontwikkelingen Snellerpoort
  –  Ontwikkelingen Steinhagenseweg
  –  Ontwikkelingen recreatieplas
  –  Ontwikkelingen en voortgang eiland IV
 3. Mededelingen van de wijkagent
 4. Activiteiten:

8.1       Jeugd

8.2       Senioren

8.3       Social media

8.4       Verkeer en Leefklimaat
– verkeersoverlast Veluwemeer/ Sneekermeer

 

 

 1. Rondvraag

 

Sluitin