Dankjewel vrijwilligers!

Een wijkplatform biedt veel activiteiten voor de inwoners van de wijk. Daarvoor zijn veel vrijwilligers actief. Zij regelen allerlei zaken rondom de activiteiten. Of het nu bijvoorbeeld de koffie-ochtenden voor ouderen en jeugactiviteiten zijn. Maar ook de bezorging van de SnelPost en de regelmatige wijkbijeenkomsten draaien op vrijwilligers. In dat alles gaat ongemerkt veel tijd zitten. Dat alles staat en valt met actieve vrijwilligers Als dankjewel is vanavond voor deze vrijwilligers een gezellig etentje gehouden in eetcafé Fabels bij winkelcentrum La Fontaine. Een goede gelegenheid om alvast na te denken over de activiteiten voor volgend jaar en nader kennis met elkaar te maken.

2015-12-02 18.51.54

2015-12-02 18.51.45 2015-12-02 18.43.36

2015-12-02 20.09.18