1 November: vergadering groen en grijs

Op 1 november houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een bijeenkomst over de groenvoorziening en het verkeer in de wijk. De bijeenkomst begint om 20:00 uur in Het Baken. Eerder werd melding gemaakt van een bijeenkomst op 24 oktober. Helaas kan deze vergadering op deze datum niet doorgaan.