Eenmalige verlenging crisisnoodopvang in sporthal Snellerpoort

  Vandaag kregen we van de gemeente een persbericht en een bewonersbrief over de eenmalige verlenging van de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Snellerpoort. Behalve het persbericht ontvingen we ook een bewonersbrief. Die laatste wordt sinds 16:00 vanmiddag verspreid. Het is echter mogelijk dat u deze nog niet ontvangen hebt. De verspreiding zou binnen 24 uur […]

Update vluchtelingenopvang Snellerpoort

Vandaag kregen we van de gemeente weer een een update in de vorm van een bewonersbrief over de vluchtelingenopvang in sporthal Snellerpoort. Wilt u meer lezen over de situatie dan verwijzen we u naar ons eerdere bericht. Bewonersbrief Zoals u via de media ongetwijfeld heeft gehoord en gezien zijn veel mensen op de vlucht voor oorlog, […]

De Amerpoort zoekt vrijwilliger(s)

Amerpoort is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In Snel & Polanen en Waterrijk is van deze organisatie een woonvorm gevestigd. Amerpoort is op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligerswerk bij Amerpoort biedt de mogelijkheid om kennis te maken met bijzondere mensen die genieten van uw gezelschap, ook al kunnen ze dat soms niet vertellen. Alleen al […]

Tot 14 november foto-expositie in Het Baken

Liefhebbers van fotografie kunnen de komende tijd terecht in Kerkelijk Centrum Het Baken. In het kerkelijk centrum gelegen aan de Beneluxlaan 3, tegenover het winkelcentrum van Snel en Polanen exposeren een groep enthousiaste fotografen – leden van de Woerdense fotoclub Iris. In totaal worden zo’n veertig foto’s in Het Baken geëxposeerd. Het zijn allemaal inzendingen […]

Update opvang vluchtelingen Snellerpoort

Vandaag ontvingen we onderstaande informatie van de gemeente over de opvang van vluchtelingen in Snellerpoort. Deze informatie is verstuurd aan de gebruikers van de sporthal. Afgelopen vrijdag kreeg u het bericht dat sporthal Snellerpoort mogelijk gebruikt zal worden voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Dit heeft consequenties voor u als gebruiker van de sporthal. We vinden het […]

22 september 20:00 vergadering wijkplatform

Het dagelijks bestuur van de Stichting Wijkplatform Snel & Polanen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het wijkoverleg welke gehouden zal worden  op   Dinsdag 22 september 2015  aanvang 20.00 uur in het zalencentrum “Het Baken” Beneluxlaan 3 Woerden     Agenda:   Opening en welkom door de voorzitter   Vaststellen agenda […]

Uitslag van de enquête over het afvalbeleid

De uitslag van de enquête over het afvalbeleid  is bekend. Ruim 93% van de 500 mensen die de enquête ingevuld hebben willen de ondergrondse containers graag behouden. Overigens vindt driekwart van de invullers het scheiden van afval wel belangrijk en hebben daar best wel iets extra’s voor over. Bijgaand alle uitslagen. Antwoorden inclusief de reacties […]