Data koffieochtenden senioren 2017

Ook in 2017 worden er regelmatig koffieochtenden voor senioren gehouden in Kerkelijk Centrum Het Baken aan de Beneluxlaan 3. De ochtenden beginnen om 10:00 uur. U bent op de volgende momenten van harte welkom: 10 januari 24 januari 7 februari 21 februari 7  maart 21 maart 4 april 18 april 2 mei 16 mei  

Data wijkvergaderingen 2017

Na een druk einde van 2016 is het nu weer tijd om de draad op te pakken van onze wijkvergaderingen. Vooralsnog staan er vier vergaderingen voor 2017 op de rol. De agenda hebben we nog niet vastgesteld. De locatie weten we al wel, dat is namelijk de Pretfabriek aan de Oostzee 8. De bijeenkomsten beginnen […]

Vernieuwd logo voor het wijkplatform

Het wijkplatform heeft haar logo vernieuwd. Het logo laat vanaf nu niet alleen de naam van het platform zien, maar maakt ook duidelijk hoe het platform zijn activiteiten vormgeeft. Het platform Snel en Polanen Waterijk is niet alleen van de wijk, maar ook zeker voor de wijk en wordt gerealiseerd door de inspanning van alle […]

Maquette van onze wijk in Het Baken

Het stadhuis wordt gerenoveerd. Tot 2018 verhuist de gemeentelijke organisatie naar een andere locatie. Ook de Raadsvergaderingen zullen in deze periode op een andere plek worden gehouden. Een van de pronkstukken van de Raadszaal was de maquette van onze wijk. Helaas lonkte de slopershamer en dat kan het wijkplatform natuurlijk niet laten gebeuren. Op het […]