De Amerpoort zoekt vrijwilliger(s)

Amerpoort is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In Snel & Polanen en Waterrijk is van deze organisatie een woonvorm gevestigd. Amerpoort is op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligerswerk bij Amerpoort biedt de mogelijkheid om kennis te maken met bijzondere mensen die genieten van uw gezelschap, ook al kunnen ze dat soms niet vertellen. Alleen al […]

Tot 14 november foto-expositie in Het Baken

Liefhebbers van fotografie kunnen de komende tijd terecht in Kerkelijk Centrum Het Baken. In het kerkelijk centrum gelegen aan de Beneluxlaan 3, tegenover het winkelcentrum van Snel en Polanen exposeren een groep enthousiaste fotografen – leden van de Woerdense fotoclub Iris. In totaal worden zo’n veertig foto’s in Het Baken geëxposeerd. Het zijn allemaal inzendingen […]

Update opvang vluchtelingen Snellerpoort

Vandaag ontvingen we onderstaande informatie van de gemeente over de opvang van vluchtelingen in Snellerpoort. Deze informatie is verstuurd aan de gebruikers van de sporthal. Afgelopen vrijdag kreeg u het bericht dat sporthal Snellerpoort mogelijk gebruikt zal worden voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Dit heeft consequenties voor u als gebruiker van de sporthal. We vinden het […]

22 september 20:00 vergadering wijkplatform

Het dagelijks bestuur van de Stichting Wijkplatform Snel & Polanen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van het wijkoverleg welke gehouden zal worden  op   Dinsdag 22 september 2015  aanvang 20.00 uur in het zalencentrum “Het Baken” Beneluxlaan 3 Woerden     Agenda:   Opening en welkom door de voorzitter   Vaststellen agenda […]

Uitslag van de enquête over het afvalbeleid

De uitslag van de enquête over het afvalbeleid  is bekend. Ruim 93% van de 500 mensen die de enquête ingevuld hebben willen de ondergrondse containers graag behouden. Overigens vindt driekwart van de invullers het scheiden van afval wel belangrijk en hebben daar best wel iets extra’s voor over. Bijgaand alle uitslagen. Antwoorden inclusief de reacties […]

Vanaf 1 september weer koffieochtenden voor senioren

De seniorenochtend gaat op 1 september weer van start, kom langs! We organiseren sinds jaren een koffiemorgen voor senioren. Het nieuwe seizoen start op dinsdag 1 september. Uiteraard staat de koffie gratis klaar. U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten zoals kaartspellen, sjoelen enzovoorts. Kom gerust eens langs. Het is geheel vrijblijvend en verplicht u tot […]

Woensdag 26 augustus: Open Dag Flutonicum, dwarsfluitles

Woensdag 26 augustus houdt Flutonicum, de dwarsfluitles van docente Coralien Vierstra een open dag. Van 13:00 tot 16:00 uur en van 19:00 tot 20:00 is het mogelijk kennis te maken met dit prachtige instrument. Op de open dag kan ook informatie ingewonnen worden over de tarieven en hoe de lessen precies gegeven worden. Tijdens de […]