Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp in Woerden sluiten

Vanaf het nieuwe jaar sluiten de Huisartsenpost Woerden en de Spoedeisende Hulp van het St. Antonius Woerden. De huisartsenpost sluit op 31 december 2017 om 23.30 uur en de Spoedeisende Hulp op 1 januari 2018 om 23.30 uur. Vanaf dan kunnen inwoners uit Woerden en omstreken voor spoedzorg niet meer terecht op de ziekenhuislocatie in […]

Wijkplatform in 2018

Ook in 2018 zal het wijkplatform een groot aantal activiteiten organiseren. Een vaste waarde hierin zijn de wijkvergaderingen. Ook dit jaar zullen we er weer vier organiseren. De data vindt u hieronder. Ook de Kinderkerstmarkt keert weer terug, als vanouds bij het winkelcentrum Snel en Polanen. Wijkvergaderingen 2018 20 februari 20:00 uur 24 april 20:00 uur […]

Aandachtpunten verkeer in onze wijk

Op basis van de input van werkgroepavonden, Verkeersvisie (in april 2016) is een groslijst samengesteld met alle genoemde problemen, aandachtspunten, ideeën etc. die voor de verschillende wijken genoemd zijn. De groslijst is op basis van die input bijgewerkt tot 11 april. De bijdragen zijn daarbij letterlijk overgenomen. Hierbij de groslijst vanuit de gemeente. De groslijst […]

8 november wijkvergadering in het Baken

Het einde van het jaar nadert, de laatste wijkvergadering van 2017 staat alweer op de rol. Het belooft een interessante vergadering te worden met onder andere een gesprek over de situatie van het groen, blauw en grijs(groen, water en wegen) in onze wijk. Ook zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aanwezig en vertellen ze over hun […]

Rapport recreatie Cattenbroekerplas

Vandaag heeft het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk het rapport over het project van De Pretfabriek aan de Cattenbroekerplas gepresenteerd en overhandigd aan wijkwethouder Ivo ten Hagen.  De wethouder was bijzonder blij met het grote inzicht dat het rapport geeft. Het rapport is opgesteld aan de hand van een uitgebreide enquête die voor de zomer […]

Snelpost Juni 2017 is uit

Binnenkort rolt bij iedereen in de wijk de nieuwste editie van de Snelpost in de bus. Een nummer waar we onder andere ruimte bieden aan wat meer informatie over het project van de Pretfabriek rond de Cattenbroekerplas. Ook is er ruimte voor de vernieuwing bij de politie. Twee zaken die behoorlijke gevolgen hebben, binnen onze […]

Agenda wijkvergadering 7 juni

Op 7 juni wordt er een wijkvergadering gehouden. Ook dit keer hebben we een interessante agenda. Op het programma staat onder andere een eerste prognose van de resultaten van de enquête die het wijkplatform op dit moment houdt over de plannen van de Pretfabriek voor de invulling van de Cattenbroekerplas. Daarnaast geeft Ko Baas een […]

Notulen wijkvergadering 15 maart 2017

Op de verkiezingsavond van dit jaar: 15 maart hielden we in de Pretfabriek een wijkvergadering. Een wijkvergadering die druk werd bezocht. We waren onder andere benieuwd naar de plannen rond de Cattenbroekerplas. Wijkwethouder Ten Hagen kon helaas nog niet veel vertellen over dit project. Een ander onderwerp wat belicht werd was de sociale woningbouw op […]