Biljarten voor senioren

☻Al sinds 1982 bestaat er bij Welzijn Woerden (WZW) de biljartclub, waar de senioren van de gemeente Woerden dagelijks terecht kunnen om een partijtje biljart te spelen en elkaar kunnen ontmoeten met als doel hun sociale contacten te verbreden. Tijdens de week van de eenzaamheid eind vorig jaar bleek dat alleen al in Woerden 700 […]

Ophalen oud papier Regenboog school

Een keer per twee weken wordt het oud papier door de gemeente in de blauwe containers opgehaald. Mocht u meer papier over hebben dan kunt u gebruikmaken van de papiercontainer die bij de Regenboog school op een aantal momenten staat opgesteld. Daar kunt u zelf van 9:00 tot 11:00 uur papier in gooien. De container […]

Digitale versie SnelPost januari 2019

Het nieuwe jaar is amper begonnen en er ligt alweer een SnelPost op de mat. Een nummer die vooral in het teken staat van de komst van twee nieuwe bedrijventerreinen in onze wijk: de Voortuin (1) en de Voortuin 2. De eerste ligt voor het bestaande terrein, langs de A12. Voortuin 2 is gelegen langs […]

Wijkplatform bedankt vrijwilligers voor de inzet in 2018

2018 is bijna voorbij en vanavond heeft het wijkplatform teruggekeken op een druk jaar waarin weer veel activiteiten zijn georganiseerd, activiteiten die niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Vandaar dat ook dit jaar in gezamenlijkheid teruggeblikt is op het jaar tijdens een gezellig etentje.  Voorzitter Van der Lit voerde het woord en bedankte de vrijwilligers uitvoerig, […]

29 januari: Wijkvergadering Schuifruimte bedrijvengebied Cattenbroekerplas en De Voortuin

Het bestuur van het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk heeft besloten om op 29 januari een speciale wijkvergadering te beleggen. De agenda van de vergadering zal bestaan uit een presentatie over de plannen om de mogelijkheid te onderzoeken om de omgeving tussen de Cattenbroekerdijk en Groenendaal te benutten als schuifruimte voor bedrijventerrein. Een tweede onderwerp […]