27 maart: oplossing voor hardrijders Veluwemeer

Al jaren zijn ze een doorn in het oog: de hardrijders in de 30km-zone aan het Veluwemeer. Ook het bouwverkeer voor Eiland IV wekt veel ergernis. Het wijkplatform heeft een oplossing gevonden en gaat op 27 maart in gesprek om de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen te bepalen. Hardrijders wekken op het Veluwemeer veel ergerrnis. Zes […]

SnelPost maart 2018

Vier keer per jaar komt hij uit: de SnelPost. Dit is de wijkkrant van onze wijk. In een oplage van 4000 stuks komt hij uit om iedereen te informeren over de ontwikkelingen in de wijk. In deze editie besteden we aandacht aan een groot aantal ondewerpen waaronder de raadsverkiezingen die op 21 maart gaan plaatsvinden. […]

Volgende wijkbijeenkomst: 17 april in het Baken

Vorige week hielden we een drukbezochte wijkbijeenkomst. De volgende vergadering staat volgende maand op de planning. Hoewel we eerder andere data hebben gecommuniceerd is de datum nu vastgelegd op 17 april. Op deze dag overleggen we vanaf 20:00 uur in de grote zaal van Het Baken. Zet deze datum nu alvast in uw agenda, want […]

Bingo voor ouderen

Bingo is een van de leukste spellen om in een grote groep te spelen. In Het Baken aan de Beneluxlaan 3, tegenover het winkelcentrum van onze wijk wordt dit spel regelmatig gespeeld door een groep ouderen. Het vindt maandelijks plaats op donderdagmiddag en er wordt gestart om 14:00. Deelname kost acht euro. Hieronder ziet u […]

Notulen wijkvergadering 7 maart

Woensdag 7 maart werd een wijkvergadering gehouden. Op deze bijeenkomst werd onder andere uitgebreid gesproken over de voortgang van diverse projecten in onze wijk. Onder andere de Cattenbroekerplas, Snellerpoort en de Steinhagenseweg werden besproken. Ook zwaaide wijkambtenaar Jacqueline Scheenstra af en maakten we kennis met haar opvolger Maurizio de Nas. Een ander onderwerp dat de […]

Presentatie Woerden Wijzer

Vanavond werd in Het Baken een druk bezochte wijkvergadering gehouden. Een van de onderdelen hiervan was een presentatie van Woerden Wijzer. Voor wie er bij was en de presentatie nog even rustig wil bekijken en voor wie er niet bij kon zijn hebben we hem hier nog even beschikbaar gesteld in pdf-formaat.