Dinsdag 15 december: Wijkbijeenkomst

Aanstaande dinsdag 15 december wordt vanaf 20:00 uur een wijkbijeenkomst gehouden in Kerkelijk Centrum Het Baken, gelegen aan de Beneluxlaan. Deze keer een behoorlijk volle agenda, reden genoeg om aanwezig te zijn en mee te praten. Hieronder vindt u de agenda.

Agenda

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Notulen van de vorige vergadering

4. Actiepunten vanuit het verslag

5. Mededelingen jongerenwerker Inger van Dijk.

6. Afvalbeleid, stand van zaken.

7. Werkgroep verkeersoverlast Veluwemeer.

8. Parkeeroverlast Helsinkilaan

9. Steinhagenseweg gevaarlijk of niet?

10. Mededelingen Dagelijks bestuur

• Werkplan 2015
• Wijkschouw
• Enquête over onze wijk
• Nieuw logo Wijkplatform
• Data en vergaderlocatie 2016

11. Mededelingen vanuit de gemeente

• Ontwikkelingen Snellerpoort
• Ontwikkelingen Steinhagenseweg
• Ontwikkelingen recreatieplas
• Ontwikkeling en voortgang eiland IV
• Ontwikkelingen project Berlage
• Ontwikkelen uit het sociaal domein
• Wat verder ter tafel komt

12. Mededelingen van de wijkagent

13. Activiteiten:

13.1 Jeugd,
13.2 Senioren,
13.3 Digitale communicatie met de wijk
13.4 Verkeer en Leefklimaat

14. Rondvraag

15. Sluiting

 

One thought on “Dinsdag 15 december: Wijkbijeenkomst

Comments are closed.