Bestuur Wijkplatform

Het bestuur van het Woerdense wijkplatform Snel en Polanen / Waterrijk bestaat uit een vijftal bestuursleden. Het bestuur komt regelmatig samen en organiseert ook tevens bijeenkomsten.

Het centrale contactadres is snelpostsenp@gmail.com

Ook is het wijkplatform te vinden op Facebook.

gerard1
Gerard van der Lit (Voorzitter)

Mijn naam is Gerard van der Lit,  geboren in 1961. Sinds 2014 woon ik samen met mijn vrouw Ulla in Woerden, het mooie Waterrijk. Daarvoor heb ik 26 jaar in Harmelen gewoond en daarvoor overigens de meeste tijd ook in Harmelen doorgebracht.

De reden dat ik  me als bestuurslid van het Wijkplatform Snel & Polanen Waterrijk aangemeld heb is dat ik iets voor de wijk wil betekenen en me daar voor in wil zetten. De leefbaarheid bevorderen in de ruimste zin van het woord. Er voor zorgen dat het fijn en gezond leven en wonen is. Zichtbaar en vooral aanspreekbaar zijn. En in overleg met alle maatschappelijke partners deze doelstelling bereiken. Als voorzitter heb ik de taak om het Wijkplatform Snel & Polanen Waterrijk in verschillende plaatsen te vertegenwoordigen. Om dit goed te kunnen doen zoek ik steeds naar input vanuit de bewoners. Daar doe ik het tenslotte voor en dat is ook waar het voor mij om draait. Wat willen de bewoners van onze mooie wijk.

Daarnaast ben ik ook politiek actief. Tot maart 2014 ben ik 8 jaar raadslid geweest voor Progressief woerden. Momenteel ben ik fractie-assistent voor deze partij. Meepraten in de fractie en de raadscommissies. Besluiten neem ik niet, maar ik kan wel mijn invloed op de gekozen raadsleden binnen de fractie uitoefenen.

Neem gerust contact met me op met vragen, opmerkingen en vooral oplossingen. Ik ben bereikbaar via de mail, per telefoon, thuis en op straat. Ik ben voor de bewoners, voor jou dus. Dus schroom niet om contact met me op te nemen.

U kunt de individuele bestuursleden ook bereiken via mail door op de naam van het bestuurslid hieronder te klikken.

Gerard van der Lit (Voorzitter) 0348 – 443 806
Dora van Dijk (Penningmeester)