Dossier afvalinzameling

We hebben een enquête gemaakt over de aanpassingen van het inzamelen van het afval. Vul de enquête nu in.