Uitslag enquête afvalbeleid

De uitslag van de enquête over het afvalbeleid is bekend. Ruim 93% van de 500 mensen die de enquête ingevuld hebben willen de ondergrondse containers graag behouden. Overigens vindt driekwart van de invullers het scheiden van afval wel belangrijk en hebben daar best wel iets extra’s voor over. Bijgaand alle uitslagen.

Antwoorden inclusief de reacties per pagina

Uitkomsten enquete afval S&P Waterrrijk

voorstel Raadsbesluit definitieve keuze afvalsysteem

Presentatie afvalinzameling 10 december 2015

Ingezonden brief: ondergrondse vuilcontainers Bergen en Wijnenbuurt

Alle gegevens in excel

afval