Ophalen oud papier Regenboog school

Een keer per twee weken wordt het oud papier door de gemeente in de blauwe containers opgehaald. Mocht u meer papier over hebben dan kunt u gebruikmaken van de papiercontainer die bij de Regenboog school op een aantal momenten staat opgesteld. Daar kunt u zelf van 9:00 tot 11:00 uur papier in gooien. De container […]

Digitale versie SnelPost januari 2019

Het nieuwe jaar is amper begonnen en er ligt alweer een SnelPost op de mat. Een nummer die vooral in het teken staat van de komst van twee nieuwe bedrijventerreinen in onze wijk: de Voortuin (1) en de Voortuin 2. De eerste ligt voor het bestaande terrein, langs de A12. Voortuin 2 is gelegen langs […]

Wijkplatform bedankt vrijwilligers voor de inzet in 2018

2018 is bijna voorbij en vanavond heeft het wijkplatform teruggekeken op een druk jaar waarin weer veel activiteiten zijn georganiseerd, activiteiten die niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Vandaar dat ook dit jaar in gezamenlijkheid teruggeblikt is op het jaar tijdens een gezellig etentje.  Voorzitter Van der Lit voerde het woord en bedankte de vrijwilligers uitvoerig, […]

29 januari: Wijkvergadering Schuifruimte bedrijvengebied Cattenbroekerplas en De Voortuin

Het bestuur van het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk heeft besloten om op 29 januari een speciale wijkvergadering te beleggen. De agenda van de vergadering zal bestaan uit een presentatie over de plannen om de mogelijkheid te onderzoeken om de omgeving tussen de Cattenbroekerdijk en Groenendaal te benutten als schuifruimte voor bedrijventerrein. Een tweede onderwerp […]

Wijkplatform in 2019

2018 zit er bijna op en dan is het dus tijd om een begin te maken met een frisse agenda voor het komende jaar. Komend jaar zijn er vier reguliere vergaderingen en edities van de SnelPost gepland. Voor de duidelijkheid: door omstandigheden kan van deze data worden afgeweken. Belangrijke ontwikkelingen in de wijk hebben altijd […]

SnelPost december 2018

De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat het ook tijd is voor het uitbrengen van de laatste SnelPost van dit jaar. Een nummer waarin je onder andere informatie vindt van de regels rond de jaarwisseling in onze gemeente. Ook is er aandacht voor het Veiligheidsplan van de gemeente. Daarnaast is er aandacht […]

Senioren genieten van geslaagde kerstlunch

Tot grote voldoening van de koffieochtendmensen hadden zich voor deelname aan de Kerstlunch bijna 60 personen opgegeven. En op 11 december j.l. was het dan zover. Cees de Jonge heette om 12.00 uur, namens de organisatie alle aanwezigen, in de fraai versierde zaal in Het Baken, hartelijk welkom, Uiteraard werd dank uitgesproken aan  supermarkt JUMBO […]

Aanvulling notulen 18 september 2018

Op 18 september werd op de wijkvergadering onder andere de overlast aan het Gardameer behandeld. Een van de aanwezigen had een aanvulling op de notulen. Om deze reden is er nu een nieuwe versie van dit document gemaakt met onderstaande aanvulling: Overlast aan het Gardameer”. In dit onderdeel wordt in het geheel niet gerept over […]