17 april: Wijkbijeenkomst Snellerpoort en Steinhagensweg

17 april: Wijkbijeenkomst Snellerpoort en Steinhagensweg

Op 17 april om 20:00 uur houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een belangrijke bijeenkomst over de komst van Snellerpoort en de verlegging van de Steinhagenseweg. De bijeenkomst wordt gehouden in Het Baken aan de Beneluxlaan 3.

De Steinhagenseweg doorkruist onze wijk en is een belangrijke verbindingsweg tussen de A2 en A12. Daarnaast is het ook voor bijna iedereen in onze wijk dé manier om het huis te bereiken. De gemeente heeft het plan om de weg te gaan verleggen waarbij een gedeelte langs het spoor zal gaan lopen. Deze verlegging wordt gerealiseerd om Snellerpoort mogelijk te maken. Op de vorige wijkbijeenkomst bleek dat deze verandering mogelijk geen verbeteringen gaan geven.

Daarnaast wil de gemeente op het terrein tussen het kantoor van Roche en Kerkelijk Centrum Het Baken een nieuw gedeelte van de wijk gaan realiseren. Zo’n 700 woningen zullen hier gebouwd gaan worden.

Op de vorige bijeenkomst gaf wethouder Ten Hagen aan dat de gemeente van plan is de plannen voor de zomer nog goedgekeurd te krijgen én in het najaar te willen beginnen met de aanleg. 17 april is het dus een mooi moment om meer duidelijkheid over de plannen te krijgen en met elkaar te praten over de voor- en nadelen.

Eerder hield het platform een enquête over de plannen. Dit en andere stukken zijn te vinden in ons dossier op www.snellerpoort.info.

In het kort
Wijkvergadering Snellerpoort en Steinhagenseweg
17 April 2018
20:00 uur
Het Baken, Beneluxlaan 3