26 mei: Hoorzitting verkeersdoorstroming Woerden West

26 mei: Hoorzitting verkeersdoorstroming Woerden West

Op 26 mei houdt de gemeenteraad een hoorzitting over de verkeersdoorstroming in Woerden West. Dit is naar aanleiding van het onderzoek van de Grontmij naar de mogelijkheden tot vermindering van de ervaren verkeershinder op de route Rembrandtlaan – Boerendijk.

Alvorens dat dit onderzoek door de raad behandeld zal gaan worden wil men graag horen wat de Woerdense samenleving vindt.

Om die reden wordt deze bijeenkomst gehouden. Tot 20 mei is het mogelijk om u op te geven om in te spreken en ook is het mogelijk om alvast een schriftelijke bijdrage te mailen aan: raadsgriffie@woerden.nl

Klik hier voor de volledige uitnodiging van de gemeenteraad: Uitnodiging hoorzitting Woerden West