27 maart: oplossing voor hardrijders Veluwemeer

27 maart: oplossing voor hardrijders Veluwemeer

Al jaren zijn ze een doorn in het oog: de hardrijders in de 30km-zone aan het Veluwemeer. Ook het bouwverkeer voor Eiland IV wekt veel ergernis. Het wijkplatform heeft een oplossing gevonden en gaat op 27 maart in gesprek om de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen te bepalen.

Hardrijders wekken op het Veluwemeer veel ergerrnis.

Zes stuks (drie sets van twee) zullen een plekje krijgen. De bijeenkomst wordt gehouden op 27 maart in de zaal onder de flat aan het Vierwoudstedenmeer. Vanwege de capaciteit van deze zaal is het noodzakelijk om aan te melden via voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl


In totaal zes straatjuwelen worden geplaatst in het Velewemeer.