Doe mee aan de wijkenquete

Doe mee aan de wijkenquete

Wat speelt er allemaal in de wijk? Wat kan er beter, wat mist u of wat vindt u juist mooi een goed? Dat zijn de vragen die spelen in wijkplatform. We zijn er inmers om de wijk nog beter en leuker te maken. Om die reden zijn we gestart met een uitgebreide enquete. Deze zorgt voor belangrijke input voor de activiteiten van het wijkplatform. Het kost ongeveer tien minuten om deze vragenlijst in te vullen. We zijn u heel dankbaar als u hiervoor de tijd neemt.

De enquete kunt u openen via deze link.