Fotoverslag wijkschouw 13 februari

Fotoverslag wijkschouw 13 februari

Zaterdag 13 februari hield het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een uitgebreide wijkschouw. Verschillende locaties in de wijk werden aangedaan om bekeken te worden. Bij de fietstocht waren Gerard van der Lit (voorzitter wijkplatform), Frank Everaardt (bestuurslid wijkplatform), Els Boerhof (buurtbewoner), Martin Schreurs (wijkwethouder), Edo de Rood (SP), Coby Franken (Progressief Woerden), Heerd Jan Hoogeveen (D66) en Henk van der Griend (CU/SGP) aanwezig.

brug Terschellingkade

Bij de brug bij de Terschellingkade werd het probleem van de uitheemse waterplantjes bij het kunstwerk Man met waterhoofd uitgebreid besproken, evenals de ingewikkelde verkeerssituatie vanwege de ongebruikte buissluis

spw-1-9

Mensen hebben hun aquarium geleegd in het water en daardoor is het water in de wijk gevuld met een uitheemse waterplant die heel lastig te bestrijden is.

Harzstraat

Iets verderop ligt het voetpad langs de Harzstraat. Deze is zoals je kunt zien behoorlijk beschadigd. Onder andere door werkverkeer. Ook in andere plaatsen in de wijk worden paden van dit type aangelegd. De zorg is nu dat die nieuwe paden na verloop van tijd er net zo uit gaan zien.

spw-1-6
Het ‘zwembad’ in Waterrijk wordt in de zomer goed benut.

Cattenbroekerstrand rommel kattenbroekerstrand

Ook het Cattenbroekerstrand werd aangedaan. Door het ontbreken van een vuilnisbak is het een zooitje op de parkeerplaats.

veluwemeer

De té hard rijdende auto’s op het Veluwemeer waren ook een punt van aandacht.