Gemeente organiseert online bijeenkomst over aanpassing Steinhagenseweg

Gemeente organiseert online bijeenkomst over aanpassing Steinhagenseweg

De gemeente organiseert op 17 juni om 19:30 uur een online bijeenkomst over de aanpassing van de Steinhagenseweg tussen Het Baken en de Marshalllaan.

Vanwege de Corona-crisis wordt de bijeenkomst digitaal, via Microsoft Teams gehouden. Het gaat nog even duren voordat deze verandering aan de weg gerealiseerd gaat worden, het is een van de eerste stappen ten behoeve van de aanleg van de woningen in Snellerpoort.

Snellerpoort is het stuk braakliggende grond tussen Het Baken en het gebouw van Actelion / Roche. Hieronder volgt de informatie van de gemeente.

Online bijeenkomst
Op woensdag 17 juni om 19.30 uur organiseert de gemeente een online bijeenkomst voor direct belanghebbenden over de herinrichting van de Steinhagenseweg. Het betreft alléén het weggedeelte van het Baken tot aan de Marshalllaan (zie de paarse ovaal op het kaartje hieronder). Hoewel de daadwerkelijke herinrichting ‘bij u voor de deur’ waarschijnlijk nog enige tijd op zich zal laten wachten, vinden we het belangrijk om u nu al te betrekken. Liefst zouden we het herinrichtingsplan persoonlijk aan u toelichten, maar vanwege het coronavirus zijn grotere groepen nog niet wenselijk. Graag nodigen we u daarom uit voor deze digitale bijeenkomst

Wat gaat er veranderen?
In de huidige situatie is de Steinhagenseweg de doorgaande route voor het verkeer. Vanwege de ontwikkeling van de woonwijk Snellerpoort zal de Steinhagenseweg gedeeltelijk worden ‘verlegd’ richting het spoor, zodat de
nieuwe woonwijk beter aansluit op het bestaande deel van Snel & Polanen.

Begin dit jaar is het perceel Cattenbroekerdijk 1 (voormalig tandheeltechnicus) door de gemeente aangekocht en is het voorgenomen tracé iets verplaatst. In de nieuwe situatie zal de Beneluxlaan (zoals de “verlegde Steinhagenseweg” heet) over het perceel Cattenbroekerdijk 1, ten westen van sporthal Snellerpoort, gaan afbuigen naar het spoor. Ook het
(snel)fietspad komt grotendeels langs het spoor te liggen en krijgt, tussen het Minkema en Sportclub Woerden, een aansluiting op de Steinhagenseweg.

Zodra deze nieuwe weg (de Beneluxlaan) klaar is, kan een deel van de bestaande Steinhagenseweg (op termijn) heringericht worden als fietsstraat. Ook zal de bushalte, die nu voor het Baken ligt, verplaatst worden naar het Minkema College locatie Stein.

Geef uw mening!
Op 17 juni geven wij u graag wat meer informatie over deze verandering en een toelichting op het concept inrichtingsplan dat voor de openbare ruimte is opgesteld. Aangezien u als bewoner of gebruiker dit gebied het beste kent, zijn wij benieuwd naar uw mening! Mochten wij zaken die voor u belangrijk zijn over het hoofd hebben gezien, dan horen wij dat graag. Deze bijeenkomst staat los van de bestemmingplanprocedure die eind vorig jaar gestart is ; er is dan ook geen officieel bezwaar mogelijk tegen de herinrichting.

Na de zomervakantie wordt het ontwerp bestemmingsplan (inclusief het perceel Cattenbroekerdijk 1 en het nieuwe wegtracé) weer ter inzage gelegd; dan is er gelegenheid voor inspraak.

Aanmelden
De bijeenkomst verloopt digitaal via het programma Teams. U hebt geen app, account of inlogcode nodig om deel te nemen. Wel vragen wij u om uw mailadres aan ons door te geven. U ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst per mail van ons een link waarmee u kunt deelnemen. Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor deze bijeenkomst en zal daarna verwijderd worden. Doet u mee? Stuur dan uiterlijk 8 juni een mail met uw naam naar snellerpoort@woerden.nl onder vermelding van: Deelname bijeenkomst Steinhagenseweg.

Om de digitale bijeenkomst overzichtelijk te houden, verzoeken wij u om maximaal één mailadres per huishouden door te geven. Kunt u niet aan de online bijeenkomst deelnemen maar hebt u wel interesse in de aanpassingen? Stuurt u dan een mail naar snellerpoort@woerden.nl. Wij sturen u dan de tekening en de daar bijbehorende toelichting per mail toe.

Vragen?
Hebt u vragen over de online bijeenkomst? Stuurt u dan een e-mail naar snellerpoort@woerden.nl. Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Frank Frijlink, per mail via snellerpoort@woerden.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 0348.