Notulen wijkvergadering 13 december (Snellerpoortrapport)

Notulen wijkvergadering 13 december (Snellerpoortrapport)

Op 13 december hield het wijkplatform een wijkvergadering in de Pretfabriek. Op de agenda stonden een groot aantal punten, waaronder het aanbieden van het rapport naar aanleiding van de wijkraadpleging over Snellerpoort. Wijkwethouder Ten Hagen ontving he rapport uit handen van voorzitter van het wijkplatform Gerard van der Lit.

Via de onderstaande link kunt u de notulen downloaden

Notulen wijkbijeenkomst 13 december 2016

Op deze pagina vind je het complete rapport.