Dossier Snellerpoort en omlegging Steinhagenseweg

Dossier Snellerpoort en omlegging Steinhagenseweg

2018

November 2018

In november 2018 heeft de gemeente een ambitiedocument en een persbericht over Snellerpoort verspreid. Hieronder zijn ze terug te vinden:

Ambitiedocument
Persbericht Snellerpoort

April 2018

Op 17 april 2018  houdt het wijkplatorm Snel en Polanen Waterrijk een wijkbijeenkomst over Snellerpoort en de verlegging van de Steinhagenseweg. Voor deze bijeenkomst is er een speciale editie van de SnelPost uitgebracht. Deze kunt u downloaden door op de onderstaande afbeelding te klikken.

Naast een verlegging van de Steinhagenseweg wil de gemeente ook het fiertsverkeer aanleggen. Daarom is het van plan om een fietspad langs het spoor aan te leggen.

2017

In 2017 wordt bekend dat de gemeente voor statushouders sneller woningen in Snellerpoort wil realiseren.

2016

Op de wijkbijeenkomst van 30 augustus 2016 liet de gemeente ons weten dat er op niet al te lange termijn gestart wordt met de ontwikkeling van Snellerpoort. Daar past ook de omlegging van de Steinhagenseweg in. Voor 2020 moeten er 200 huizen worden gebouwd en vanaf 2021 nog eens 500. Het idee is om de Steinhagenseweg om te leggen langs het spoor. De weg loopt dan door langs het kantoor van Roche en wordt vervolgens teruggeleid bij Het Baken. In deze special van de SnelPost kunt u meer lezen over dit project. Lees ook de uitvoerige notulen van de wijkbijeenkomst over Snellerpoort van 4 oktober 2016.

Inmiddels heeft het wijkplatform een uitvoerige raadpleging van de wijk gedaan. Daaraan deden ruim 550 inwoners mee. In het rapport leest u er alles over.

plaatje
Plankaart van het gebied: Links ‘Roche’ en rechts ‘Het Baken’.

 

4-okt-snelllerpoort-11
Maquette van de toekomstige wijk

 

Om die reden hebben we een extra wijkbijeenkomst belegd. Deze wordt gehouden op 4 oktober om 20:00 in kerkelijk centrum Het Baken.

Hieronder de stukken rond het project:

SnelPost april 2018: Snellerpoort en Steinhagenseweg

17 april: Wijkbijeenkomst Snellerpoort en Steinhagensweg

Versnelde sociale woningbouw voor statushouders
Bestemmingsplan Snellerpoort
Raadsbesluit Snellerpoort
Plankaart Snellerpoort
Verslag Bijeenkomst 4 oktober 2016 over Snellerpoort
Uitslag enquête Snellerpoort
Special SnelPost september 2016 over SnellerPoort

Eindrapport wijkraadpleging Snellerpoort