Update over ontwikkeling stationsgebied

Update over ontwikkeling stationsgebied

Zoals u weet werkt gemeente Woerden aan een visie op de ontwikkeling van het stationsgebied. Via dit bericht informeren wij u over de laatste stand van zaken. Liever hadden we u een persoonlijke presentatie gegeven tijdens een bijeenkomst, helaas is dat vanwege het coronavirus momenteel niet mogelijk.

Eerste keuzes voorgelegd aan gemeenteraad

Afgelopen week is er een belangrijke stap gezet. Het Woerdense college heeft een voorkeursmodel voor de toekomst van het stationsgebied vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Kort samengevat gaat het dan om het volgende.

Vier opgaven

Het stationsgebied kent vier belangrijke opgaven: ontrafelen, verbinden, uitnodigende entree en Woerdense maat. Het ontrafelen van de verkeersknoop bij het station is essentieel voor het succes van het gebied. In het voorkeursmodel staan langzaamverkeersroutes daarbij centraal. Op termijn zou zelfs de Polanertunnel kunnen worden afgesloten, op voorwaarde dat er wel elders een goede ontsluiting moet zijn gerealiseerd. Het stationsgebied kan dan echt een levendige entree worden met een eigen identiteit. Water en groen zijn daarbij van oudsher belangrijke, verbindende elementen.

Een verbrede onderdoorgang zorgt voor een betere noord-zuidverbinding. Hier zou ook een nieuw station kunnen komen, met rechtstreekse toegang tot de perrons en een centrale fietsenstalling onder het spoor. Langs de route zou dan plaats zijn voor commerciële ruimtes met koffie of een krantje. Het oude monumentale stationsgebouw zou in oude glorie kunnen worden hersteld en bijvoorbeeld dienst kunnen doen als grand café of vergaderlocatie. Ten zuiden van het station verbindt een nieuwe oost-westas Nieuw-Middelland met Snellerpoort. Voor het autoparkeren wordt gedacht aan parkeergarages.

Hoe is dit voorkeursmodel tot stand gekomen?

Het voorkeursmodel combineert het beste uit twee eerdere toekomstmodellen die u wellicht bekend voorkomen: de Blauwe Poort waarin het water centraal stond en de Groene Poort met het groen als belangrijkste drager. Tijdens een werkatelier eind januari hebben ruim 130 belangstellenden hun opmerkingen en tips gegeven over deze twee modellen. Die reacties zijn verwerkt en hebben geleid tot het huidige voorkeursmodel met water én groen.

Hoe nu verder?

Het voorkeursmodel bevat een aantal basiskeuzes, maar is nog vrij globaal. Als de raad ermee instemt, is het tijd voor de volgende stap: de stedenbouwkundige visie. Deze beschrijft hoe het stationsgebied er concreet uit kan komen te zien. Waar komen groen, water, wegen en fietspaden? Waar is ruimte voor parkeren? Waar is plek voor woningbouw, winkels of andere voorzieningen? Ook hierbij zullen bewoners en bedrijven worden betrokken, maar ook partners als Provincie Utrecht, NS en Prorail. Er wordt dan ook gekeken naar de fasering en financiële haalbaarheid. Naar verwachting is de stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied in het najaar van 2020 klaar.

Meer informatie?

Ter vervanging van de mondelinge presentatie hebben wij een filmpje gemaakt met een korte toelichting op de bouwstenen en het voorkeursmodel. U vindt dit filmpje op: https://youtu.be/gZl9ik-_W8A.

Voor meer informatie en het voorkeursmodel kunt u kijken op http://svp-svp.nl/portfolio-item/woerden-stationsgebied/

Voorkeursmodel in gemeenteraad

Binnenkort spreekt de gemeenteraad over het voorkeursmodel. Via de website van de gemeenteraad kunt u de raadsagenda bekijken en eventueel de vergadering volgen:https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen