Vernieuwd logo voor het wijkplatform

Vernieuwd logo voor het wijkplatform

Het wijkplatform heeft haar logo vernieuwd. Het logo laat vanaf nu niet alleen de naam van het platform zien, maar maakt ook duidelijk hoe het platform zijn activiteiten vormgeeft. Het platform Snel en Polanen Waterijk is niet alleen van de wijk, maar ook zeker voor de wijk en wordt gerealiseerd door de inspanning van alle inwoners van de wijk. Dus van, voor door de wijk is nu een onlosmakelijk deel van het logo.