Verslag werkbezoek vluchtelingenopvang Wageningen 21 mei

Verslag werkbezoek vluchtelingenopvang Wageningen 21 mei

Op 21 mei was er een mogelijkheid om de vluchtelingenopvang in Wageningen te bezoeken via een werkbezoek georganiseerd door de gemeente Woerden. Ook het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk sloot aan bij deze trip. Eerder is er onrust geweest bij de opvang in Snellerpoort in onze wijk. De trip die werd bijgewoond door een aantal politici, de wethouders en een aantal vrijwilligers.

Op deze pagina is wat informatie te vinden over de type locaties van het COA.

Eerst werd de locatie Leemkuil aangedaan. Dat is een Proces Opvanglocatie (POL). Dat is de plaats waar je na de centrale opvanglocatie en eventuele noodopvang terechtkomt als vluchteling in de eerste fase van de asielprocedure. Na de POL gaat de vluchteling naar een AZC. Op deze locatie waar al langere tijd een AZC gevestigd was worden ongeveer 300 mensen opgevangen. Het is een plek in het groen, in een redelijk rustige omgeving. De dichtstbijzijnde bushalte is een kwartier lopen.

Opvallend is dat de meeste informatie op het centrum in het Engels is. De vraag is natuurlijk of iedereen voldoende kennis heeft van die taal om dat allemaal te kunnen begrijpen. Volgens de vertegenwoordiger van het COA is er altijd wel iemand in de buurt die het in de taal van de betrokkene kan uitleggen. Het is geen luxe hier, men wordt hier met maximaal acht personen op één kamer opgevangen. Daarbij hebben de mensen geen keuze bij wie ze op de kamer komen. Ik vraag me af hoe het is om zo een kamer te moeten delen.

In de ruimte waar de informatie aan ons als groep wordt gegeven hangt een groot bord met daarop de weekactiviteiten. Dat stelt niet heel veel voor. Het valt me op dat sommige dagen maar twee activiteiten zijn. Bijvoorbeeld op maandag ‘clothing shop’ en ‘be creative’, dinsdag kids, Dutch lesson en Music Project, woensdag twee kinderactiviteiten en wandelen voor vrouwen. Zal de verveling niet bij de  mensen enorm toeslaan? Ook krijgen de mensen Nederlandse les, maar hier is geen aandacht voor de Nederlandse cultuur. Jammer. Ik hoop dat eenmaal hier in Woerden ook hier voldoende aandacht voor komt. De gemeente Woerden wil dit vooral bij vrijwilligers leggen, maar dit is ook echt een punt voor het COA.

IMG_0529
De dagen zijn amper gevuld.

Later deze dag gaan we naar theather de Junushof. Hier is de mogelijkheid om te praten met vertegenwoordigers van de Wageningse politiek, Vluchtelingenwerk en aanwonenden van een nieuwe, tweede opvang in Wageningen. Die nieuwe opvang wordt gevestigd in een voormalig lab van Danone/Nutricia in de bossen van Wageningen. De omwonenden waren via een ‘stenciltje’ geinformeerd over de plannen van de gemeente. Pas na duidelijk aandringen van de bewoners ging de gemeente het gesprek aan. Dat gesprek verliep opvallend genoeg erg goed en er was veel aandacht voor de wensen en ideeën van de onwonenden. Ondermeer een toegangsweg wordt aangepast voor de bussen die de vluchtelingen gaan aanvoeren. Ik hoop dat de gemeente Woerden op dezelfde serieuze wijze met omwonenden om tafel gaat zitten.

Onderliggend blijven er veel zorgen. Acht mensen op één kamer is erg veel. Daarnaast de zeer beperkte invulling van de dagen zal niet bijdragen aan een prettig gevoel bij de vluchtelingen.  Een ander punt is hoe de gemeente met de zorgen, wensen en gedachten met omwonenden om zal gaan. In Wageningen gebeurde dat pas nadat hier vanuit de bewoners op was aangedrongen. Hopelijk neemt de gemeente Woerden de leerpunten mee uit Wageningen bij de keuzes die hier gemaakt zullen moeten worden.

Frank Everaardt,
Bestuurslid wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk