Vluchtelingen: een bericht van de burgemeester

Vluchtelingen: een bericht van de burgemeester

Vandaag kregen we onderstaand bericht doorgestuurd, een brief van de burgemeester, die hiermee de crisisopvang van de afgelopen week afsluit. Deze mail is ook naar andere betrokkenen gestuurd.

Afgelopen week heeft Woerden zes dagen lang crisisnoodopvang verzorgd voor een groep vluchtelingen.  Omdat u betrokken bent bij de buurt of specifieke interesse hebt in dit onderwerp hebben we u meerdere keren op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen

Met deze mail ronden we de reeks af. Gisteren zijn alle vluchtelingen naar een volgende opvanglocatie in Veenhuizen getrokken. Dit is een locatie van het COA zelf. Hoewel het ook hier om kortdurende opvang gaat, waren de vluchtelingen erg blij, dat ze niet weer in een sporthal terecht kwamen. De nieuwe locatie heeft verschillende kamers tot haar beschikking.

 

Gedurende hun verblijf in Woerden hebben zowel de vluchtelingen als de buurt veel meegemaakt, hoogtepunten en een dieptepunt. De wijk werd afgelopen vrijdagavond laat opgeschrikt door een 20-tal personen, die de opvanglocatie belaagden. Politie, beveiliging en ook de buurt hebben alert en adequaat gereageerd. Onze dank daarvoor.

 

Ook bedanken wij iedereen die de vluchtelingen daarna een hart onder de riem heeft gestoken. Na vrijdag zijn alleen nog maar positieve reacties binnen gekomen. Natuurlijk beseffen wij dat er nog stevig gediscussieerd wordt over het vluchtelingenvraagstuk en de manier waarop onze samenleving daar het beste op kan reageren. Voor crisisnoodopvang om humanitaire redenen moet echter altijd plaats zijn. In Woerden hebben we dit samen mogelijk gemaakt.

Tot slot kan ik melden dat de sporthal vanochtend weer helemaal op orde is gemaakt. Nadat de GGD de sporthal in de loop van de dag vrij heeft gegeven, kan er vanaf morgen weer naar hartenlust gesport worden.

Met vriendelijke groet,

 

V.J.H. Molkenboer

burgemeester