Wijkplatform in 2019

Wijkplatform in 2019

2018 zit er bijna op en dan is het dus tijd om een begin te maken met een frisse agenda voor het komende jaar. Komend jaar zijn er vier reguliere vergaderingen en edities van de SnelPost gepland. Voor de duidelijkheid: door omstandigheden kan van deze data worden afgeweken. Belangrijke ontwikkelingen in de wijk hebben altijd voorrang, want als platform hebben wij als belangrijke taak de bewoners zo goed mogelijk te betrekken en deze taak nemen wij zeer serieus. 

Wijkvergaderingen 2019

12 maart
7 mei
17 september
12 november

Inleverdata Snelpost 2019

1 februari
1 april
1 augustus
1 oktober

Koffieochtenden voor Senioren in Het Baken
Voorjaar
8-jan
22-jan
5-feb
19-feb
5-mrt
19-mrt
2-apr
16-apr
30-apr
14-mei
28-mei
11-jun

Najaar 3-sep
17-sep
1-okt
15-okt
29-okt
12-nov
26-nov
10-dec