Wijkplatform bedankt vrijwilligers voor de inzet in 2018

Wijkplatform bedankt vrijwilligers voor de inzet in 2018

2018 is bijna voorbij en vanavond heeft het wijkplatform teruggekeken op een druk jaar waarin weer veel activiteiten zijn georganiseerd, activiteiten die niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Vandaar dat ook dit jaar in gezamenlijkheid teruggeblikt is op het jaar tijdens een gezellig etentje. 

Voorzitter Van der Lit voerde het woord en bedankte de vrijwilligers uitvoerig, waarna er tijd was voor een toast en er genoten kon worden van een heerlijk buffet. 

Voorzitter Van der Lit bedankt de vrijwilligers
Er was veel ruimte voor gesprek.