Wijkvergadering met updates over Steinhagenseweg, Snellerpoort, Veluwemeer, Woerden Wijzer en meer

Wijkvergadering met updates over Steinhagenseweg, Snellerpoort, Veluwemeer, Woerden Wijzer en meer

7 maart is het tijd voor de eerste wijkvergadering van dit jaar. Wat speelt er allemaal in Snel en Polanen Waterrijk en wat is de status van een groot aantal projecten?

Om 20:00 uur openen we de vergadering en bespreken onder andere de verkeersmaatregelen op het Veluwemeer, we kijken naar de status van het project aan de Cattenbroekerplas, steken ons licht op voor de status van de Steinhagenseweg en ook laten we het woningbouwproject Snellerpoort de revue passeren. Tevens is er deze avond een presentatie van Woerden Wijzer.

Het belooft een interessante avond met een aantal belangrijke updates te zijn. Daarom hoopt het bestuur van het platform u ook op deze bijeenkomst weer te treffen. Hier kunt u een pdf-bestand van de vergadering downloaden.

Tijd en Locatie:
Het Baken
Beneluxlaan 3
Datum: 7 maart 2018
Start: 20:00 uur

Agenda:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen Dagelijks bestuur
  4. Notulen van de vorige vergadering

8 november 2017

 1. Bespreekpunten
  • Wijkplatform 2018
  • Verkeersmaatregel Veluwemeer
  • Update Steinhagenseweg
  • Update Snellerpoort
  • Update Cattenbroekerplas
 1. Presentatie
  • Woerden Wijzer
 2. Sluiting