Gemeente werkt aan nieuw integraal veiligheidsplan

De gemeente werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan. Dit wordt om de vier jaar gemaakt en iedere twee jaar een uitvoeringsplan. Deze documenten vindt u bij dit bericht. Mocht u aanvullingen hebben, dan ontvangt het wijkplatform deze graag van u via snelpostenp@gmail.com

In het concept IVP 2019-2022 wordt inzicht gegeven in de doelstellingen op het gebied van veiligheid voor de aankomende vier jaar en aan welke thema’s prioriteit wordt gegeven.

In het  bijbehorende concept uitvoeringsplan 2019-2020 zijn de overige beleidsonderwerpen, oftewel het flankerend (ondersteunend) veiligheidsbeleid uitgeschreven.Voorbeelden hiervan zijn gebiedsgericht werken, evenementen en veilige bedrijventerreinen.

uitvoeringsplan gemeente woerden 2019-2020
integraal veiligheidsplan gemeente woerden 2019-2022