Gemeente werkt aan nieuw integraal veiligheidsplan

Gemeente werkt aan nieuw integraal veiligheidsplan

De gemeente werkt aan een nieuw integraal veiligheidsplan. Dit wordt om de vier jaar gemaakt en iedere twee jaar een uitvoeringsplan. Deze documenten vindt u bij dit bericht. Mocht u aanvullingen hebben, dan ontvangt het wijkplatform deze graag van u via snelpostenp@gmail.com

In het concept IVP 2019-2022 wordt inzicht gegeven in de doelstellingen op het gebied van veiligheid voor de aankomende vier jaar en aan welke thema’s prioriteit wordt gegeven.

In het  bijbehorende concept uitvoeringsplan 2019-2020 zijn de overige beleidsonderwerpen, oftewel het flankerend (ondersteunend) veiligheidsbeleid uitgeschreven.Voorbeelden hiervan zijn gebiedsgericht werken, evenementen en veilige bedrijventerreinen.

uitvoeringsplan gemeente woerden 2019-2020
integraal veiligheidsplan gemeente woerden 2019-2022