27 november wijkvergadering: Snellerpoort en Cattenbroekerplas

27 november wijkvergadering: Snellerpoort en Cattenbroekerplas

Aanstaande dinsdag 27 november houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk vanaf 20:00 uur een vergadering in kerkelijk centrum Het Baken aan de Beneluxlaan 3. Op het programma staan een groot aantal belangwekkende onderwerpen. Zo heeft de gemeente onlangs de plannen rondom de ontwikkeling van Snellerpoort bekendgemaakt en staat ook de ontwikkeling van de Cattenbroekerplas op de agenda.

Agenda:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen Dagelijks bestuur
  • Vervallen Kinderkerstmarkt 2018
 1. Notulen van de vorige vergadering, (link)
 2. Punten vorige vergadering
 3. Brief gemeente jaarwisseling 2018 (link)
 4. Financiering Whatsappborden vanuit de gemeente
 5. Update Gemeente (algemeen)
 6. Update Snellerpoort
 1. Update Cattenbroekerplas

 

 1. Sluiting