Agenda wijkvergadering 18 september

Agenda wijkvergadering 18 september

Dinsdag 18 september houdt het wijkplatform vanaf 20:00 uur een algemene vergadering in kerkelijk centrum Het Baken aan de Beneluxlaan 3. Op de agenda staan een groot aantal onderwerpen die we op deze bijeenkomst worden bespreken. Deze agenda vindt u hieronder.

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen Dagelijks bestuur
4. notulen wijkbijeenkomst 19 april 2018
5. Bespreekpunten

a.  Buurtpreventieborden in de wijk
b . Glasvezel in de wijk
c . Overlast aan het Gardameer
d. Verkeersmaatregelen Veluwemeer
e. Bouw Hotel van der Valk Woerden
f . Groen in de wijk

6. Sluiting