17 september wijkvergadering: Gardameer, Veluwemeer en bouwprojecten

17 september wijkvergadering: Gardameer, Veluwemeer en bouwprojecten

Op 17 september houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een wijkvergadering in Het Baken aan de Beneluxlaan 3 (tegenover het winkelcentrum). Op deze bijeenkomst worden een groot aantal onderwerpen besproken waaronder de recreatie aan het Gardameer, de snelheidsbeperkende maatregelen aan het Veluwemeer en de diverse bouwprojecten.

De bijeenkomst begint op 17 september om 20:00 uur en is vrij toegankelijk.

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen Dagelijks bestuur
  4. Notulen van de vorige vergadering (Link)
  5. Bij aanwezigheid: wijkagent Ruud Hageman
  6. 20:20 uur: Recreatie Gardameer
  7. 20:45 uur: Snelheidsbeperkende maatregelen Veluwemeer
  8. 21:10 uur: Updates gemeente over Voortuinen, recreatie Cattenbroekerplas, Snellerpoort / Steinhagensweg
  9. Sluiting