Stand van zaken schuifruimte Cattenbroekerplas

Stand van zaken schuifruimte Cattenbroekerplas

De gemeente Woerden heeft onlangs een nieuwsbrief uitgestuurd 
met veel nieuws over de stand van zaken over het onderzoek naar 
schuifruimte in onze gemeente. Omdat lang niet iedereen deze nieuwebrief ontvangt hebben we hem ook op onze website geplaatst. Lees hieronder verder.
SCHUIFRUIMTE, EEN ONDERWERP DAT LEEFT We hebben dit voorjaar
vier informatieavonden georganiseerd. Hier was veel belangstelling voor. In totaal zijn er meer dan 500 bezoekers geweest. Wij zien dat het onderwerp bij u leeft en dat u zorgen heeft over het inpassen van een nieuw bedrijventerrein in uw woonomgeving.

 Lees verder 
IS ER WEL SCHUIFRUIMTE NODIG? Schuifruimte is een nieuw bedrijventerrein, bedoeld voor bedrijven die bedrijfsgebouwen nodig hebben en niet in kantoorgebouwen gehuisvest kunnen worden. Vaak zijn het bedrijven die iets maken, verhandelen of vervoeren. In Woerden is er een behoorlijk aantal bedrijven in de maakindustrie waarvan verwacht wordt dat ze nog verder zullen groeien.

 Lees verder 
ONDERZOEK NAAR HAALBAARHEID GESTART De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 maart dit jaar vijf locaties aangewezen waarvoor moet worden onderzocht of schuifruimte hier haalbaar is. Het gaat om twee locaties aan de westkant van Woerden, één aan de zuidkant en twee aan de oostkant. Inmiddels is voor deze locaties het onderzoek naar de haalbaarheid gestart.

 Lees verder