Steinhagenseweg / Gardameer / Snellerpoort: Wijkvergadering 7 mei

Steinhagenseweg / Gardameer / Snellerpoort: Wijkvergadering 7 mei

Op 7 mei houdt het wijkplatform een wijkvergadering met op de agenda een paar belangrijke onderwerpen: de verlegging van de Steinhagenseweg, het beheersbaar maken van het Gardameer en de bouw van Snellerpoort. De vergadering wordt gehouden in Het Baken en begint om 20:00

Agenda

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen Dagelijks bestuur
  • Notulen van de vorige vergadering, (link)
  • Bij aanwezigheid: wijkagent Ruud Hageman
  • 20:20 uur: Update Gemeente Algemeen
  • 20:30 uur: Bouw Snellerpoort / Omlegging Steinhagenseweg  
  • 21:30 uur: Beheersbaarheid Gardameer

Sluiting