Agenda wijkvergadering 12 maart: Waterrijk / Voortuin 2 / Cattenbroekerplas

Agenda wijkvergadering 12 maart: Waterrijk / Voortuin 2 / Cattenbroekerplas

12 maart houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een wijkvergadering. Op de agenda staat onder andere een update van de bouwplannen rond Waterrijk en de ontwikkeling van De Voortuin 2 / Cattenbroekerplas. De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in Het Baken aan de Beneluxlaan 3.

Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen Dagelijks bestuur

4. Notulen van de vorige vergadering, (link)

5. Update Schuifruimte De Voortuin 2 (Cattenbroekerplas)

6. Update ontwikkelingen uitbreiding Waterrijk (Andre Pouw)

7. Update Gemeente (algemeen)

Sluiting