Bedrijventerrein Cattenbroekerplas: de vervolgstappen

Bedrijventerrein Cattenbroekerplas: de vervolgstappen

Dinsdag 29 januari had het wijkplatform een informatieavond over het nieuwe bedrijventerrein tussen de snelweg en de recreatieplas georganiseerd. Er waren zo’n 200 mensen die avond. Blijkbaar leeft het heel erg. Dit bleek ook wel uit de vragen (en kritische opmerkingen) die die avond aan de gemeente gesteld zijn. Op de meeste vragen kon de gemeente (nog) geen antwoord geven. Helaas blijft er dus nog veel onduidelijk. Een ding is wel duidelijk geworden. Veel draagvlak is er op deze avond voor het plan niet ontstaan. Uit alle reacties die wij krijgen blijkt dat er veel weerstand tegen het plan is. dit blijkt ook wel uit het aantal zienswijzen die ingediend zijn, 50 waarvan er 48 niet ontvankelijk verklaard zijn. Hieruit mag de voorzichtige conclusie getrokken worden dat het indien van een zienswijze weinig tot geen invloed op het besluitvormingsproces zal hebben.

Een van de vragen die avond was; Wat kunnen de bewoners dan wel doen?

Normaal gesproken houden wij als wijkplatform een uitgebreide enquête om de meningen van onze wijkbewoners te peilen. Op basis daarvan stellen wij dan een rapport op dat wij aan de raadsleden sturen. Helaas is daar nu geen tijd voor gezien de snelheid waarmee alles nu gaat. Wat kunnen we als bewoners dan wel doen?

Uiteindelijk is het de gemeenteraad die het voorgenomen besluit om de locaties die nu als zoekgebied aangemerkt worden vast moet stellen. Op de wijkbijeenkomst waren wel enige raadsleden aanwezig, maar het kan natuurlijk geen kwaad om vooral alle andere raadsleden kennis te laten nemen van de bezwaren die er leven in en rond de wijk. Dit kan op 21 februari tijdens de zogenaamde beeldvormende vergadering. U mag zelf ook inspreken. U dient zich wel eerst via de griffie raadsgriffie@woerden.nl aan te melden. Het verleden heeft geleerd dat als er een massaal protest vanuit de gemeenschap tegen een voorgenomen besluit is, de raadsleden hier over het algemeen goed naar luisteren alvorens een besluit te nemen. Als u dus alsnog invloed uit wil oefenen op de besluitvorming is dit misschien de beste manier