21 april: meedenken over vluchtelingen met de gemeente

21 april: meedenken over vluchtelingen met de gemeente

De komende jaren zullen we meer statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, binnen onze gemeente huisvesten. ‘Meedoen’ is de sleutel tot succes van deze groep in Woerden. Wilt u hen en de gemeente daarbij helpen?  De gemeente wil ‘meedoen-initiatieven’ stimuleren, ondersteunen en bijeenbrengen. Daar gaat het om deze middag! Uw kennis, ervaringen maar ook uw ideeën zijn natuurlijk waardevol en van groot belang. Op 21 april as organiseert de gemeente een eerste bijeenkomst hierover. Komt u ook?

Meedoen of integratie kent verschillende kanten. Het gaat om ontmoeten, taal, scholing, (vrijwilligers)werk, sport, recreatie etc. Samen met u willen we een breed netwerk van betrokkenen laten ontstaan die hier samen een bijdrage aan kunnen leveren.

De gemeente heeft de bijeenkomst gepland op 21 april van 14:00 tot 17:00 uur. .Laat u voor 14 april weten of u komt? Dan kan de gemeente bij de keuze van de locatie rekening houden met het aantal deelnemers. U kunt zich melden via de mail vluchtelingen@woerden.nl. Vermeldt dan in het onderwerp Meedoen21april.