Ingezonden brief: ondergrondse vuilcontainers Bergen en Wijnenbuurt

Ingezonden brief: ondergrondse vuilcontainers Bergen en Wijnenbuurt

Onderstaand bericht kregen we doorgestuurd door de heer Booms en nemen we integraal over.

Via dit orgaan wil ik mijn ongenoegen kenbaar maken over de uitspraken en houding  van wethouder M. Stolk betreffende de vergadering op 10 maart 2016 van de commissie Ruimte betreffende de beslissing op bezwaar met betrekking tot containers in de Bergen-en Wijnenbuurt. Allereerst verbaast het mij dat minstens  de betrokken personen die een bezwaarbrief hebben  ingediend, daar geen uitnodiging voor hebben ontvangen voor deze op 10 maart 2016 belegde vergadering.

Tijdens deze 30 minuten durende vergadering die trouwens op internet bij Gemeente Woerden ( onder vergaderingen 10 maart 2016  sub. Containers Bergen- en Wijnen buurt ) is te beluisteren, begon dhr. P.J. van Meijeren met het betoog over het verwijderen van ondergrondse containers dat er van de 56 ingediende bezwaren er ongekend veel en wel 52 gegrond en ontvankelijk verklaard zijn.

Zie bijvoorbeeld: punt 2.2 van de bezwaarschriften dat er in het koopcontract van de koopwoningen er meebetaald is aan de plaatsing van de ondergrondse opslag. De gemeente heeft op basis van een onder zoek in de wijk in Kamerik een onderzoek gedaan , waar te kennen is gegeven dat de voorkeur naar kliko’s uit gaat t.o.v. ondergrondse containers. Doch die woonwijk is in totaal niet te vergelijken met de opzet van de woonwijk  Bergen- en Wijnenbuurt, waar bij de koop andere toezeggingen zijn gedaan door de gemeente. Tijdens deze vergadering geeft de wethouder aan dat er vele fouten bij de beslissing zijn gemaakt , en dat is dan nog zachtjes uitgedrukt.

De wethouder aangeeft dat er geen idee is gewekt dat ervoor deze buurt geen uitzonderings positie is. Wat heeft dan een speciale hoorzitting van de commissie bezwaarschriften op 22 september 2015 nog voor zin ? Vervolgens geeft de wethouder wel aan dat er een schrijven naar de bezwaarschrifthouders  verzonden is om daar een beroepschrift tegen in te dienen. Nou, deze heb ik nooit mogen ontvangen en zou die dan ook alsnog willen zien!

De wet houder geeft aan dat er slechts een bezwaarschrift is ingediend. Doch die ging naar een gesprek met enkele bewoners alleen over opstelplekken van de containers.Verder meent de wethouder dat het onderwerp containers voor de Bergen- en Wijnenbuurt  hiermee  als afgedaan te beschouwen. Ik heb in een brief aan het college van Burgemeester en wethouders te kennen gegeven dat het de wethouder zou sieren de gemaakte fouten niet alleen te evalueren maar te herstellen.

Onderstaande is aan het einde van de vergadering op 10 maart 2016 als enige op de publieke tribune dan ook zeer teleurgesteld en boos opgestapt, en zou het op prijs stellen als de bezwaarschrifthouders en alle andere bewoners alsnog in verweer komen.