5 september: wijkbijeenkomst en uitslag enquête Cattenbroekerplas

5 september: wijkbijeenkomst en uitslag enquête Cattenbroekerplas

We zijn als bestuur van het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk heel erg trots. De enquête over het project aan de Cattenbroekerplas is massaal ingevuld. Op 5 september gaan we het presenteren tijdens onze wijkvergadering in Het Baken.

Naast dit rapport staan er nog veel meer onderwerpen op het programma, die u allemaal terugvindt in de agenda van de bijeenkomst. De vergadering wordt gehouden op 5 september om 20:00 in Het Baken aan de Beneluxlaan 3

 

 1. 1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen Dagelijks bestuur
  4. Notulen van de vorige vergadering, bijgevoegd

  5. Deel 1 (algemeen)

  a Gemeente
  b Politie
  c Welzijn Woerden
  d Jeugdpunt

  6 Vragen over het verdwijnen van bushokjes in de wijk
  7 Vragen over parkeren tijdens evenementen in bij de Cattenbroekerplas
  8 Vragen over rapport geluidseffecten evenementen Cattenbroekerplas

  9 Deel 2 (Enquête Cattenbroekerplas)
  a. Overhandigen rapport
  b. Presentatie rapport

  10 Sluiting

  De notulen van de vorige vergadering zijn via deze link beschikbaar.