Agenda wijkvergadering 17 maart

Agenda wijkvergadering 17 maart

Op 17 maart organiseert het wijkplatform een wijkbijeenkomst waarin we aandacht besteden aan het plan om een fietstunnel te realiseren op de verlegde Steinhagenseweg en ook staat de Cattenbroekerplas weer centraal. De vergadering wordt vanaf 20:00 uur gehouden in Het Baken aan de Beneluxlaan 3.

Agenda:

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen Dagelijks bestuur
 • Meldingen in de wijk
 • Bij aanwezigheid wijkagent Ruud Hageman
 • 20:20 uur PMD-bakken
 • 20:30 uur Thuishuis (Lotte Ruyten)
 • 20:45 uur Fietsoversteek Steinhagenseweg
 • 21:00 uur Cattenbroekerplas
  1. Gardameer
  2. Bedrijventerrein
  3. Recreatie
 • Rondvraag
 • Sluiting