Uitslag onderzoek Cattenbroekerplas

Uitslag onderzoek Cattenbroekerplas

Eind 2019 heeft het platform Snel en Polanen Waterrijk een onderzoek uitgevoerd naar de plannen voor schuifruimte voor bedrijven rond de Cattenbroekerplas. In totaal waren er 288 respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld.

Aan de hand van dit onderzoek heeft het platform een rapport gemaakt, waarin de resultaten zijn verwerkt. Dit rapport is via deze link te downloaden.

De ruwe data van het onderzoek stellen we ook beschikbaar.