Cattenbroekerplas wordt onderzocht als schuifruimte voor bedrijventerrein

Cattenbroekerplas wordt onderzocht als schuifruimte voor bedrijventerrein

Deze week kreeg het wijkplatform bericht van de gemeente over de mogelijkheid dat de omgeving van de Cattenbroekerplas mogelijk gebruikt gaat worden als schuifruimte voor bedrijventerreinen in Woerden. Het platform probeert zo snel mogelijk een bijeenkomst te organiseren zodat we als wijk in gesprek kunnen gaan met de gemeente.

Ondernemers in de gemeente Woerden hebben grote behoefte aan meer ruimte voor hun bedrijven. De gemeente Woerden wil daarom graag schuifruimte realiseren voor deze lokale bedrijven die groeien. Het gaat hier om bedrijven die niet in kantoorgebouwen kunnen worden gehuisvest maar bedrijfsgebouwen nodig hebben. De bedrijventerreinen zijn vol en de gemeente wil voorkomen dat lokaal verbonden bedrijven noodgedwongen uit Woerden wegtrekken uit gebrek aan ruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft drie locaties aangewezen om te onderzoeken of hier schuifruimte gerealiseerd kan worden.

In Woerden gaan twee locaties onderzocht worden. Het betreft het gebied aan de overzijde van de Cattenbroekerplas aan de A12 tussen de Cattenbroekerdijk en de Groenendaal. Dit is een groot gebied waar de gemeente werkt aan recreatievoorzieningen. De gemeente wil nu onderzoeken of het mogelijk is hier ook circa 6 hectare bedrijven op een landschappelijke wijze in te passen. In Woerden gaat ook een andere locatie onderzocht worden gelegen aan de Burgemeester van Zwietenweg (zuidelijke randweg). Het betreft hier het gebied gelegen aan weerskanten van de Burgemeester van Zwietenweg ten zuiden van de Kromwijkerdijk en ten noorden van de A12. Aan de westkant van de Burgemeester van Zwietenweg wil de gemeente onderzoeken of hier (tussen het Kromwijkerpad en de randweg) een hectare bedrijven ruimtelijk kan worden ingepast en aan de oostzijde of hier 3 hectare ruimtelijk kan worden ingepast. In Harmelen wordt een locatie onderzocht bij bedrijventerrein Putkop. Het is niet zeker of op de genoemde drie locaties daadwerkelijk schuifruimte gerealiseerd gaat worden. Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente gaat uitvoeren en besluitvorming daarover in de gemeenteraad. Het is de intentie van de gemeente om tenminste één locatie in Woerden te realiseren.

Bij het onderzoek beoordeelt de gemeente onder meer of  het bedrijven ruimtelijk en landschappelijk goed kunnen inpassen in de omgeving, welke verkeers- en milieueffecten er zijn, hoe we de reacties van omwonenden en andere belangenhouders kunnen verwerken en ook of er kansen liggen voor verbetering, bijvoorbeeld met afscherming van de A12. De gemeente verwacht voor het onderzoek een halfjaar nodig te hebben. Besluitvorming vindt dus plaats net voor of net na de zomer.

Via deze link is het volledige persbericht van de gemeente Woerden te raadplegen.