Senioren genieten van geslaagde kerstlunch

Senioren genieten van geslaagde kerstlunch

Tot grote voldoening van de koffieochtendmensen hadden zich voor deelname aan de Kerstlunch bijna 60 personen opgegeven. En op 11 december j.l. was het dan zover. Cees de Jonge heette om 12.00 uur, namens de organisatie alle aanwezigen, in de fraai versierde zaal in Het Baken, hartelijk welkom,

Uiteraard werd dank uitgesproken aan  supermarkt JUMBO NAP POLANEN voor het opnieuw volledig sponsoren van de maaltijd. Vanzelfsprekend werd dit met een enthousiast applaus bevestigd. Plezierig was het, dat de bedrijfsleider, de heer Jurgen Langerak, ook nog even een kijkje kwam nemen.

Na het nuttigen van de soep  werd het woord gegeven aan Mw. Dora van Dijk, die namens het bestuur van het Wijkplatform Snel & Polanen-Waterrijk, aanwezig was. Zij richtte zich tot Miep Dekker. Miep is nu met de werkzaamheden van de koffieochtend gestopt en uit onze wijk vertrokken. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot Henk, waren destijds op verzoek van het bestuur van het Wijkplatform met deze koffieochtend voor de senioren begonnen. Dora vertelde, dat het bestuur de inzet van de Dekkers zeer waardeerde en met plezier terugkijkt op het vcle werk, dat zij hiervoor gedaan hebben. Daarom was een dankwoord, vergezeld van een bloemetje en een cadeaubon volkomen op z’n plaats. Met veel plezier werd de maaltijd daarna voortgezet. Genoten werd van de broodjes, de kroketten en het lekkere toetje. Dat het organiseren van de koffieochtenden en nu weer van de Kerstlunch op prijs gesteld werd, bleek wel uit het feit, dat, namens de deelnemers, aan de organisatiemensen een leuke attentie werd aangeboden.

In zijn afscheidwoord merkte Cees de Jonge op, dat Adri Dekker even in het zonnetje gezet moest worden, omdat zij als laatste van de beginploeg nog steeds bij de organisatie betrokken is en er ook mee door gaat. Door een hartelijk applaus van de aanwezigen werd dit nadrukkelijk onderstreept.

Na een moment van stilte voor het dankgebed werd iedereen bedankt voor de deelname aan de Kerstlunch  en werd aan allen Mooie Feestdagen toegewenst en een zo gezond mogelijk 2019.