Eenmalige verlenging crisisnoodopvang in sporthal Snellerpoort

Eenmalige verlenging crisisnoodopvang in sporthal Snellerpoort

 

Vandaag kregen we van de gemeente een persbericht en een bewonersbrief over de eenmalige verlenging van de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Snellerpoort. Behalve het persbericht ontvingen we ook een bewonersbrief. Die laatste wordt sinds 16:00 vanmiddag verspreid. Het is echter mogelijk dat u deze nog niet ontvangen hebt. De verspreiding zou binnen 24 uur geregeld moeten zijn.

Persbericht

Het Woerdense college van B&W heeft vrijdagmiddag ingestemd met het dringende verzoek van het COA om de driedaagse opvang van vluchtelingen in sporthal Snellerpoort met een periode van 72 uur te verlengen. Gezien de grote behoefte aan opvanglocaties en de ervaringen van de afgelopen dagen, is het college akkoord gegaan met deze eenmalige verlenging. Hierna is er geen verlenging van het verblijf in sporthal Snellerpoort meer mogelijk. De gemeente verwacht dat vanaf donderdag 15 oktober de sporthal weer als vanouds gebruikt kan worden.

 

In sporthal Snellerpoort verzorgt Woerden sinds woensdagavond 7 oktober crisisnoodopvang voor 150 vluchtelingen. Het gaat voornamelijk om gezinnen uit Syrië en Eritrea. Hoewel de opvang erg sober is, heerst er inmiddels een prettige sfeer. Dat is ook zeker te danken aan alle vrijwilligers die komen helpen.

Burgemeester Victor Molkenboer: “Veel mensen zijn bereid de handen uit de mouwen te steken of komen de spullen brengen waar behoefte aan is. Zowel de vluchtelingen als wij vinden dat hartverwarmend. We zijn niet doof voor de kritische noot in de samenleving, maar we zijn blij dat het positieve geluid overheerst. De voorwaarde die wij aan de verlenging verbinden, is dat dit de laatste periode is. We hopen door het ontwikkelen van alternatieve vormen van huisvesting dat in de komende tijd geen beroep gedaan hoeft te worden op inzet van crisisnoodopvanglocaties, waaronder Snellerpoort.”

 

Na het vertrek van de vluchtelingen zal de sporthal weer op orde gemaakt worden. De verwachting is dat iedereen vanaf donderdag 15 oktober weer naar hartenlust kan sporten in de sporthal.

Bewonersbrief

Sinds woensdagavond 7 oktober verzorgt Woerden crisisnoodopvang in Sporthal Snellerpoort. U heeft eerder van de week hierover een brief van ons ontvangen. Het gaat om 150 mensen, voornamelijk gezinnen uit Syrië en Eritrea. Hoewel de opvang erg sober is, heerst er inmiddels een prettige sfeer. Dat is ook zeker te danken aan alle vrijwilligers die ons bijstaan. We krijgen veel hulp aangeboden. Er zijn mensen die het liefste de handen uit de mouwen steken en anderen die ons de spullen leveren waar behoefte aan is. Wij en de vluchtelingen vinden dat hartverwarmend. We zijn niet doof voor de kritische noot in onze samenleving, maar zijn blij dat het positieve geluid overheerst.

De vluchtelingencrisis is nog niet voorbij. Het COA heeft ons dan ook dringend gevraagd de termijn van 3 dagen met nog een periode van maximaal 3 dagen te verlengen. Op basis van de ervaringen van de afgelopen dagen, gaat het college van B&W van Woerden hiermee akkoord. De voorwaarde die wij hieraan verbinden, is dat dit de laatste periode is. We hopen door het ontwikkelen van alternatieve vormen van huisvesting dat in de komende tijd geen beroep gedaan hoeft te worden op inzet van crisisnoodopvanglocaties, waaronder Snellerpoort.

Na het vertrek van de vluchtelingen zal de sporthal weer op orde gemaakt worden. Daarna kan iedereen weer naar hartenlust sporten. Wij verwachten dat de sporthal donderdag 15 oktober weer als vanouds gebruikt kan worden.

Via onze weblog op www.woerden.nl blijft u op de hoogte van alles wat er rond de crisisnoodopvang gebeurt. Deze houden wij continu bij. Hier kunt u ook meer lezen over de mensen die we opvangen.

Bijvoorbeeld om hoeveel vluchtelingen het gaat en waar ze vandaan komen. Ook hebben we de afgelopenweken tal van vragen verzameld en daar antwoord op gegeven. Deze vraag- en antwoordlijst staat op woerden.nl/vluchtelingen. Mocht u vragen hebben dan staat daar wellicht het antwoord al klaar. Zo niet,mail dan naar vluchtelingen@woerden.nl.