Update vluchtelingenopvang Snellerpoort

Update vluchtelingenopvang Snellerpoort

Vandaag kregen we van de gemeente weer een een update in de vorm van een bewonersbrief over de vluchtelingenopvang in sporthal Snellerpoort. Wilt u meer lezen over de situatie dan verwijzen we u naar ons eerdere bericht.

Bewonersbrief

Zoals u via de media ongetwijfeld heeft gehoord en gezien zijn veel mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of armoede. Op dit moment is de toestroom in Nederland zo groot dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan alle  gemeenten heeft gevraagd of zij tijdelijk crisis-noodopvang voor vluchtelingen willen verzorgen. De gemeente Woerden heeft positief gereageerd op dit verzoek en stelt sporthal Snellerpoort voor een zeer beperkte periode beschikbaar.

Elke gemeente heeft een locatie aangewezen waar mensen opgevangen kunnen in geval van een calamiteit of crisis. Sporthal Snellerpoort is de crisisopvanglocatie van Woerden.  Inmiddels heeft het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers,  aangekondigd dat ze gebruik maakt van het aanbod. Dat betekent dat Woerden per direct een groep vluchtelingen opvangt.

Hoe is de opvang geregeld?

De opvang is voor een korte periode. Het gaat om minimaal 3 dagen. In andere gemeenten is deze periode op verzoek van het COA soms verlengd. Zolang deze mensen gebruik maken van de sporthal, zullen er geen andere activiteiten in Snellerpoort plaatsvinden.  Op de locatie zelf is toezicht en beveiliging aanwezig, evenals de GGD en medische voorzieningen.

De vluchtelingen zijn gedurende hun verblijf in Woerden vrij om te gaan en staan waar ze willen. U kunt hen dus ook in uw buurt tegen komen. Mocht u op een bepaalde manier overlast ervaren dan kunt u dit melden op vluchtelingen@woerden.nl. Moet er direct opgetreden worden, schakel dan de politie in en bel 112, zoals u dat normaliter ook zou doen.  Gezien de ervaringen bij crisisopvang in andere gemeenten verwachten wij geen overlast van de vluchtelingen.

De gemeente Woerden is niet de eerste gemeente die vluchtelingen crisis-noodopvang biedt. Andere gemeenten zijn ons voorgegaan. Waar nodig hebben we daar meegeholpen. Kennis die goed van pas komt nu ook Woerden crisis-noodopvang verzorgt. Adviezen uit deze gemeenten hebben we opgenomen in onze plannen.

Op de hoogte blijven?

Via onze weblog op www.woerden.nl blijft u op de hoogte van alles wat er rond de crisisnoodopvang gebeurt.  Deze houden dagelijks bij. Hier kunt u ook meer lezen over de mensen we opvangen. Bijvoorbeeld om hoeveel vluchtelingen het gaat en waar ze vandaan komen.

 

Wilt u helpen?  

Vele handen maken licht werk. Indien u wilt helpen mail ook dan naar vluchtelingen@woerden.nl  en geef aan op welk telefoonnummer u te bereiken bent. In overleg kijken we waar uw bijdrage het best tot zijn recht komt.  

Ook zijn er veel spullen nodig. Op onze weblog op www.woerden.nl  en via twitter @gemeentewoerden melden we aan welke spullen behoefte is en waar u spullen naartoe kunt brengen.