Vanaf woensdag 7 oktober crisisnoodopvang voor 150  vluchtelingen in Woerden

Vanaf woensdag 7 oktober crisisnoodopvang voor 150 vluchtelingen in Woerden

 

Vanaf morgenmiddag vangt de gemeente Woerden 150 vluchtelingen op in sporthal

Snellerpoort. Het COA, Centraal opvang asielzoekers, heeft hier enkele uren geleden om

gevraagd.

 

Hieronder leest u het persbericht van de gemeente en onderaan vindt u ook een brief aan de bewoners.

Het gaat om crisisnoodopvang voor enkele dagen. Wij gaan uit van een periode van

3 dagen, die maximaal met nog eens 3 dagen verlengd kan worden. In dat geval moet het COA

nog wel een verzoek doen. In deze periode kunnen er in sporthal Snellerpoort geen andere

activiteiten plaatsvinden.

Sinds donderdag 17 september doet het ministerie van Veiligheid en Justitie een dringend beroep op

alle gemeenten in Nederland om crisisnoodopvang voor vluchtelingen te verzorgen. Het gaat om

vluchtelingen die nog maar net in Nederland zijn aangekomen. De toestroom is zo groot dat zij (nog)

niet opgevangen kunnen worden in de reguliere opvangcentra. Crisis-noodopvang geldt in principe

voor een periode van 72 uur. Op verzoek kan dit verlengd worden met nog eens 72 uur. Sporthal

Snellerpoort is de locatie die in Woerden aangemerkt is als locatie voor crisisnoodopvang. Woerden is

niet de eerste gemeente in deze regio die vluchtelingen opvangt. Veel andere gemeenten zijn ons al

voorgegaan.

Maatregelen

De crisis-noodopvang duurt inclusief een verlenging maximaal 6 dagen (2x 72 uur) Gedurende die

periode kan er geen gebruik gemaakt worden van de Sporthal.

Communicatie

Al enkele weken geleden zijn de sportverenigingen en de school, die gebruik maken van de sporthal

op de hoogte gesteld van het feit dat er een kans zou zijn dat dit kon gebeuren. Vandaag zijn zij hier

op de hoogte gesteld van het concrete verzoek van het COA en het besluit van de gemeente. Het

bericht is breed gedeeld in de media. Omwonenden ontvangen van de gemeente een brief met

nadere informatie.

Op www.woerden.nl wordt een weblog bijgehouden. Hier kan iedereen het wel en wee van de opvang

volgen. Ook hulpvragen worden hier geplaatst. Daarbij kan het gaan om vrijwilligerswerk of om spullen

waar dringend behoefte aan is.

 

Daarnaast is een uitgebreide vraag- en antwoordlijst opgesteld. Deze is te vinden op

www.woerden.nl/vluchtelingen. Voor alle overige vragen en opmerkingen, of wanneer men zich wil

opgeven als vrijwilliger, dan kan men mailen met vluchtelingen@woerden.nl.

Brief aan bewoners

Zoals u via de media ongetwijfeld heeft gehoord en gezien zijn veel mensen op de vlucht voor oorlog,

geweld of armoede. Op dit moment is de toestroom in Nederland zo groot dat het Ministerie van

Veiligheid en Justitie aan alle gemeenten heeft gevraagd of zij tijdelijk crisis-noodopvang voor

vluchtelingen willen verzorgen. De gemeente Woerden heeft positief gereageerd op dit verzoek en

stelt sporthal Snellerpoort voor een zeer beperkte periode beschikbaar.

Elke gemeente heeft een locatie aangewezen waar mensen opgevangen kunnen in geval van een

calamiteit of crisis. Sporthal Snellerpoort is de crisisopvanglocatie van Woerden. Inmiddels heeft het

COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, aangekondigd dat ze gebruik maakt van het aanbod. Dat

betekent dat Woerden per direct een groep vluchtelingen opvangt.

Hoe is de opvang geregeld?

De opvang is voor een korte periode. Het gaat om minimaal 3 dagen. In andere gemeenten is deze

periode op verzoek van het COA soms verlengd. Zolang deze mensen gebruik maken van de sporthal,

zullen er geen andere activiteiten in Snellerpoort plaatsvinden. Op de locatie zelf is toezicht en

beveiliging aanwezig, evenals de GGD en medische voorzieningen.

De vluchtelingen zijn gedurende hun verblijf in Woerden vrij om te gaan en staan waar ze willen. U

kunt hen dus ook in uw buurt tegen komen. Mocht u op een bepaalde manier overlast ervaren dan

kunt u dit melden op vluchtelingen@woerden.nl. Moet er direct opgetreden worden, schakel dan de

politie in en bel 112, zoals u dat normaliter ook zou doen. Gezien de ervaringen bij crisisopvang in

andere gemeenten verwachten wij geen overlast van de vluchtelingen.

De gemeente Woerden is niet de eerste gemeente die vluchtelingen crisis-noodopvang biedt. Andere

gemeenten zijn ons voorgegaan. Waar nodig hebben we daar meegeholpen. Kennis die goed van pas

komt nu ook Woerden crisis-noodopvang verzorgt. Adviezen uit deze gemeenten hebben we

opgenomen in onze plannen.

Op de hoogte blijven?

Via onze weblog op www.woerden.nl blijft u op de hoogte van alles wat er rond de crisisnoodopvang

gebeurt. Deze houden dagelijks bij. Hier kunt u ook meer lezen over de mensen we opvangen.

Bijvoorbeeld om hoeveel vluchtelingen het gaat en waar ze vandaan komen.

Wilt u helpen?

Vele handen maken licht werk. Indien u wilt helpen mail ook dan naar vluchtelingen@woerden.nl en

geef aan op welk telefoonnummer u te bereiken bent. In overleg kijken we waar uw bijdrage het best

tot zijn recht komt.

Ook zijn er veel spullen nodig. Op onze weblog op www.woerden.nl en via twitter

@gemeentewoerden melden we aan welke spullen behoefte is en waar u spullen naartoe kunt

brengen.