De Amerpoort zoekt vrijwilliger(s)

De Amerpoort zoekt vrijwilliger(s)

Amerpoort is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. In Snel & Polanen en Waterrijk is van deze organisatie een woonvorm gevestigd.
Amerpoort is op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligerswerk bij Amerpoort biedt de mogelijkheid om kennis te maken met bijzondere mensen die genieten van uw gezelschap, ook al kunnen ze dat soms niet vertellen. Alleen al het feit dat u speciaal voor hem of haar komt, betekent veel voor een cliënt.
De activiteiten van de vrijwilligers variëren enorm, net als de tijdsinvestering die het vraagt. U kiest zelf wat het best bij u past en hoeveel tijd u daar aan kunt besteden.
Eén keer per week met een cliënt een wandeling maken, helpen bij de wekelijkse avondsoos, of een uurtje per maand op bezoek komen. Als u bijvoorbeeld toch rond lunchtijd de hond uitlaat, kan er misschien af en toe een cliënt meewandelen.
Lijkt dit wat voor u? neem dan contact op met Marijke Esteie e-mail: m.esteie@amerpoort.nl